Bewustzijn en innerlijke rust

Soms zijn er perioden in je leven waarin je het gevoel hebt dat je vastloopt, het niet meer weet, in een kringetje ronddraait. Therapie kan je dan helpen om meer helderheid te scheppen. Er kunnen verschillende aanleidingen zijn waarvoor je hulp wilt of nodig hebt. Misschien herken je je in een van de onderstaande beschrijvingen:

 • Ingrijpende gebeurtenis zoals ontslag, scheiding, ziekte of het overlijden van een dierbare.
 • Problemen in relatie met je partner, kinderen of familie.
 • Niet lekker in je vel zitten.
 • Moe zijn zonder te weten waarom.
 • Het gevoel hebben dat er iets ontbreekt in je leven.
 • Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen.
 • Perfectionisme, het nooit aflatende gevoel dat er van alles moet.
 • Een sterke innerlijke criticus; een stem die je vertelt wat je allemaal moet of niet mag.
 • Moeite met het aangeven van grenzen, waardoor je dingen doet waar je niet achterstaat.
 • Problemen op je werk; reorganisatie waardoor je onzeker bent over je positie, moeite met communiceren, conflicten, werk doen dat niet aansluit bij je achtergrond en ervaring etc.

Uiteraard kan het ook iets anders zijn, opsommingen als deze zijn nooit volledig. Wat het ook is, ergens stokt het en daar voel je je niet gelukkig bij. In therapie onderzoek je wat er bij je speelt en kijk je waar je vragen hun oorsprong hebben. Het is een reis van buiten naar binnen, die soms de nodige moed en doorzettingsvermogen vraagt. Wat het je oplevert is bewustzijn, inzicht, innerlijke rust en meer contact met wie je werkelijk bent. Zo kun je steeds meer gaan leven vanuit eigen wijsheid.

Psycho-sociale therapie

In deze therapie gaan we uit van het hier en nu. Wat speelt er in je leven op dit moment? We kijken of je het mogelijk kan verbinden aan dingen die je eerder hebt meegemaakt. We zijn ons er vaak niet van bewust dat we soms op situaties in het heden reageren vanuit patronen die we ons in het verleden hebben aangemeten. Ieder mens kent zijn eigen persoonlijke geschiedenis en ervaringen en heeft, om zich aan te passen aan zijn omgeving, overlevings-mechanismen ontwikkeld. Als kind zijn deze vaak noodzakelijk. Later in het leven blijken ze eigenlijk niet meer nodig en kunnen ze ons behoorlijk in de weg zitten. In therapie kijken we met milde aandacht naar die overlevings-mechanismen, hoe zien ze eruit, wat is de oorsprong en hoe zetten ze ons vast? De nadruk ligt niet zozeer op het praten, maar op het voelen, ervaren en bewust worden.

Je wordt je gewaar van wat je steeds weer doet en krijgt de ruimte om dingen te doorvoelen en af te maken waartoe je eerder niet in staat was. Dat is helend. Je ervaart daardoor meer rust en ruimte en kan anders omgaan met situaties die je nu in je leven tegenkomt. Als gevolg daarvan maak je contact met je oorspronkelijke levenslust. Het mooie is dat die energie nooit verloren gaat, wat er ook gebeurd is in je leven. Eenmaal hervonden kun je steeds vaker afstemmen op je innerlijke kompas en jouw eigen koers varen.

In de therapie maak ik onder meer gebruik van elementen uit de Gestalt-therapie, systemisch werk (familie-opstellingen), Emotional Freedom Techniques (EFT), aandachtsoefeningen uit de Mindfullness en oefeningen uit ACT (Acceptance and Commitment Therapy). De kosten van de therapie-sessies kunnen ingediend worden bij je zorgverzekeraar, als je aanvullend verzekerd bent.

ACT

De laatste jaren werk ik steeds meer vanuit het gedachtengoed van de Positieve Psychologie waar ACT onderdeel van uitmaakt. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy /Training. Centraal binnen ACT staat psychologische flexibiliteit. De kern is dat je leert om te gaan met de dingen die je onherroepelijk tegenkomt in het leven zoals teleurstelling, verlies, afwijzing, ziekte en je kan gaan richten op de dingen die jij waardevol vindt. Het is een ervaringsgerichte vorm van therapie waar onder andere gebruik wordt gemaakt van oefeningen, metaforen en filmpjes. De therapie wordt ondersteund door een online-programma via een App (App guide). Zo kan je thuis makkelijk aan de slag met datgene wat in de sessie aan de orde is geweest. ACT bestaat uit zes stappen:

 1. Acceptatie en bereidheid; openstellen voor datgene wat zich in je leven voordoet en wat buiten je macht ligt.
 2. Defusie; je losmaken van pijnlijke gevoelens, emoties, gedachten, zodat ze je minder snel zullen raken.
 3. Het zelf; een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
 4. Mindfulness; aandachtoefeningen om in het huidige moment te zijn.
 5. Waarden; onderzoeken wat voor jou belangrijk is in het leven.
 6. Toegewijd handelen; handelen op basis van jouw waarden.

ACT biedt je handvaten waar je blijvend naar terug kan keren en is op die manier een hele levende methodiek. Als je meer wil weten kan je deze Tedtalk bekijken van Steven Hayes (duur ca 20 min).

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek stemmen we af welke vorm van therapie bij jou en jouw vraag passen. Een kennismakingsgesprek duurt een uur. Je kan een afspraak maken in Utrecht of in Bilthoven. Je bent van harte welkom.

Sessies & Tarieven

Een therapie-sessie duurt 1 uur met een uitloop van 15 minuten. De kosten bedragen € 85,- per sessie. Het tarief voor een therapie-sessie is vrijgesteld van BTW. De facturen kunnen worden ingediend bij de zorgverzekeraar mits er een aanvullende verzekering is afgesloten. Op de site van de NVPA staat een overzicht van de vergoedingen bij de verschillende zorgverzekeraars: https://nvpa.org/zorgverzekering.